• Uchwały w sprawie podziału na obwody głosowania - stan na 21 września 2007 r.
  Wykaz obwodów głosowania
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni w sprawie składu komisji
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 8 października 2007 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 26
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 8 października 2007 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 25
 • Wyniki głosowania i wyborów
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku w sprawie składu komisji
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 8 października 2007 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 25