• Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie podziału na stałe obwody głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie podziału na stałe obwody głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Wnioski w sprawie zmiany podziału na obwody głosowania i zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych