• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
    Wnioski w sprawie zmiany podziału na obwody głosowania i zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie podziału gmin (miast) na stałe obwody głosowania
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie podziału gmin (miast) na stałe obwody głosowania