więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ZPOW-572-8-5/06

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 11 grudnia 2006 r. przez Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin zamierza zgłosić  kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r. w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Cyprian Andrzej Gutkowski.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołana została Marta Barbara Zanin.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW Liga Polskich Rodzin.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 13:59

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij