więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Prawa i Sprawiedliwości o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polsk

ZPOW-572-8-3/06

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Prawa i Sprawiedliwości o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 11 grudnia 2006 r. przez Zarząd Główny Prawa i Sprawiedliwości i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Zarząd Główny Prawa i Sprawiedliwości, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r. w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Tomasz Karusewicz.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołana została Teresa Kostrzewska-Gorczyca.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: Komitet Wyborczy PiS.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 13:58

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk