OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Krajowe Biuro Wyborcze ogłasza otwartą rekrutację i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących różnych typów kart do głosowania.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy osoby pełnoletnie, które były uprawnione do udziału w wyborach powszechnych przeprowadzonych w 2015 r. Liczymy na  Państwa zgłoszenia, w szczególności ze strony osób niewidomych, niedowidzących, osób z częściową niepełnosprawnością ruchową w obrębie kończyn dolnych, osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (tj. poruszających się na wózku inwalidzkim), jak również osób z niepełnosprawnością w obrębie kończyn górnych (niedowład, czasowe unieruchomienie itp.).

Osoby zakwalifikowane do udziału w konsultacjach będą poproszone m.in. o ocenę wygody i funkcjonalności użycia różnych typów kart do głosowania. Opinie pozyskane w trakcie konsultacji społecznych będą pomocne przy ustaleniu preferencji wyborców w tym zakresie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z Krajowym Biurem Wyborczym:

— w dniach 7-8 listopada 2016 r. w godzinach między 12.00 a 15.00 pod numerem telefonu (22) 695-26-65,

— w dniach 9-10 listopada 2016 r. w godzinach między 9.00 a 15.00 pod numerem telefonu (22) 695-26-41.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    28-10-2016 15:09

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk