Zakończenie konsultacji ws. kształtu kart do głosowania

W piątek, 30 czerwca zakończyły się prowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze konsultacje kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2018 roku. Po wakacjach zostanie ogłoszony raport z konsultacji – będzie on miał charakter doradczy dla Państwowej Komisji Wyborczej, która zgodnie z Kodeksem wyborczym ustala wzór kart do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie ostatecznych wzorów kart jesienią bieżącego roku.

 W ramach konsultacji, które trwały od października 2016 roku Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze wraz z Delegaturami KBW zorganizowały dziesiątki spotkań, podczas których Wyborcy mogli się zapoznać z proponowaną przez PKW kartą -„książeczką” formatu A4 i alternatywną kartą –„płachtą” formatu A0. Wyborcy przekazywali podczas nich swoje uwagi nie tylko co do rozmiaru i wyglądu karty, ale także do obrazkowej i tekstowej informacji o warunkach oddania ważnego głosu. Wyborcy mogli zgłaszać swoje opinie także na stronie www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

W konsultacjach uczestniczyło ponad 10 tysięcy przedstawicieli różnych środowisk – od uczniów, którzy po raz pierwszy będą mogli głosować w przyszłorocznych wyborach samorządowych, przez studentów, samorządowców, pracowników naukowych, informatyków, osoby niepełnosprawne po członków komisji wyborczych w latach ubiegłych i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. W dniu otwartym, który odbył się 21 czerwca w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce wzięło udział kilkuset Wyborców, zainteresowanych prawem wyborczym i wyborami samorządowymi.  Kilkaset osób przekazało swoje opinie przez Internet.

W czasie wakacji w Krajowym Biurze Wyborczym opracowany zostanie raport z konsultacji, który zostanie przedstawiony Państwowej Komisji Wyborczej oraz opinii publicznej. Raport ten będzie miał dla Komisji charakter doradczy przy podejmowaniu decyzji o wzorze kart do głosowania, jakie będą obowiązywały w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Po opublikowaniu wzoru kart Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze rozpoczną akcję edukacyjną wśród Wyborców, dotyczącą wyborów samorządowych i tego, jak głosować, by oddać ważny głos.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    03-07-2017 10:09

    Wprowadził:

    Anna Godzwon