POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3, właściwym dla wyboru Rady Gminy Pruszcz Gdański; mandat obejmuje Pan Dariusz Piotr GRUDNIEWSKI – kandydat z listy nr 14 - KWW POROZUMIENIE KAROLA KARDASIŃSKIEGO, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Komisarz Wyborczy
w Gdańsku I


Marek Jasiński

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    19-12-2018 11:32

    Wprowadził:

    Dominika Guzińska