POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze

 

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 23 maja 2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) postanawia:

1. stwierdzić, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. wskazanym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 kwietnia 2018 r., Rada Miejska w Skarszewach nie dokonała zgodnie z prawem podziału gminy na stałe okręgi wyborcze tj. zmiany do uchwały Nr XXXVII/345/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w części dotyczącej granic okręgu wyborczego nr 11 poprzez wyłączenie z niego sołectwa Jaroszewy;

2. dokonać podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w sposób określony w załączniku do niniejszego postanowienia;

3. przesłać postanowienie Wojewodzie Pomorskiemu, Burmistrzowi Gminy Skarszewy, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skarszewach oraz Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej,

4. ogłosić postanowienie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i podaje się do publicznej Wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Miasta i Gminy Skarszewy.

Uzasadnienie

Ustawodawca w art. 417 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego wskazał, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jak wynika z art. 417 § 2 zdanie drugie Kodeksu wyborczego tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. jeżeli konieczność taka wynika z zachowania normy przedstawicielstwa, o czym mowa w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, dopuszczalne jest łączenie jednostek pomocniczych gminy lub ich dzielenie w celu utworzenia okręgu wyborczego. Z powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że Kodeks wyborczy przewiduje, jako wyjątek w ściśle określonych okolicznościach w tej ustawie przypadkach, łączenie całych jednostek pomocniczych gminy lub miasta oraz ich dzielenie na dwa lub więcej okręgów wyborczych.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. stwierdził, że dokonany uchwałą Nr XXXVII/345/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu podział Gminy Skarszewy dokonany został niezgodnie z prawem i wezwał Rade Miejską Skarszewy do dokonania zmian uchwały, która byłaby zgodna z prawem najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r. pod rygorem dokonania podziału przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku I na podstawie art. 17 Kodeksu wyborczego.

Komisarz uznał dokonany podział za niezgodny z prawem bowiem tworzył on okręg wyborczy nr 11 poprzez połączenie sołectwa Koźmin, które może samodzielne stanowić okręg wyborczy z sołectwem Jaroszewy. Układ przestrzenny gminy Skarszewy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, jest tego rodzaju, że pozwala na dokonanie takiego podziału, który nie będzie naruszał zasad określonych w art. 417 § 2 Kodeksu wyborczego w zakresie wyżej wymienionej jednostki pomocniczej.

Mając powyższe na uwadze, Komisarz Wyborczy w Gdańsku I orzekł jak w sentencji postanowienia.

Od niniejszego postanowienia wyborcom, w liczbie co najmniej 15 oraz Radzie Miejskiej w Skarszewach przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od dnia podania jego do publicznej wiadomości.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I


Marek Jasiński

 

Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 23 maja 2018 r.

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

SKARSZEWY:

Ulice: Gdańska, Działkowa, Kwiatowa, Krótka, Łąkowa, Spokojna, os. Gen. Sikorskiego nr 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 11B, 11C

1

2

SKARSZEWY:

os. Gen. Sikorskiego nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 22, 24, 26

1

3

SKARSZEWY:

Ulice: Bednarska, Drogowców, Dworcowa, Górna, Grobla Mickiewicza, Polna, Sobieskiego, Targowa, Wąska

1

4

SKARSZEWY:

Ulice: Kamierowska, Kopernika, Kościuszki, Ks. Ściegiennego, Ogrodowa, Osiedlowa, Rzeczna

1

5

SKARSZEWY:

Ulice: Błękitna, Deszczowa, Długa, Na Wzgórzu, Nad Stawem, Objazdowa, Pogodna, Putynkowskiego, Słoneczna, Starogardzka, Tczewska, Tęczowa, Wczasowa, Wichrowa, Zakładowa, Część ulicy Kościerskiej (od nr 1 do nr 30)

1

6

SKARSZEWY:

Ulice: Akacjowa, Bukowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Kleszczewska, Klonowa, Leśna, Piaskowa, Rzemieślnicza, Różana, Sosnowa, Topolowa, Wrzosowa, Zielona, Część ulicy Kościerskiej (od nr 31 do końca)

1

7

SKARSZEWY:

Ulice: Borówienko, Chojnicka, Kościelna, Kowalska, Młyńska, Plac Gen. J. Hallera, Spichrzowa, Szkolna, Św. Jana, Wodna, Wybickiego, Zamkowa, Zduńska

1

8

Sołectwa: Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Kamierowo, Kamierowo Piece

1

9

Sołectwa: Nowy Wiec, Szczodrowo, Wolny Dwór

1

10

Sołectwa: Więckowy, Junkrowy, Malary

1

11

Sołectwo: Koźmin

1

12

Sołectwo: Pogódki

1

13

Sołectwo: Godziszewo

1

14

Sołectwa: Bączek, Czarocin, Jaroszewy

1

15

Sołectwa: Demlin, Obozin, Mirowo Duże

1

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-05-2018 12:09

    Wprowadził:

    Dominika Guzińska

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij