POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdańska

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdańska

Na podstawie art. 383 §1 pkt 4, §2a i §4a oraz art. 384 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia:

§ 1. Stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Gdańska Pana Mirosława ZDANOWICZA, wybranego w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska RP, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

§ 2. Niezwłocznie doręczyć niniejsze postanowienie zainteresowanemu i przesłać Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska.

§ 3. Od niniejszego postanowienia zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I


Marek Jasiński

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    23-05-2018 12:41

    Wprowadził:

    Dominika Guzińska

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij