POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 30 maja 2018 r. 

 

w sprawie podziału  Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) postanawia:

§ 1. Dokonać podziału Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sposób określony w załączniku do niniejszego postanowienia.

§ 2. Przesłać postanowienie Wojewodzie Pomorskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Ogłosić postanowienie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. stwierdził, że dokonany uchwałą Nr LIII/349/18 z dnia 28 lutego 2018 r. podział Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze, jest niezgodny z prawem i wezwał Radę Miejską w Pelplinie do dokonania  podziału   na okręgi wyborcze zgodnie  z prawem najpóźniej do dnia 23 maja 2018 r. pod rygorem dokonania tej czynności  przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku I na podstawie art. 17 Kodeksu wyborczego.

Komisarz uznał dokonany podział za niezgodny z prawem bowiem tworzył on okręg wyborczy
nr 9 poprzez połączenie sołectwa Gręblin, które może samodzielne stanowić okręg wyborczy z sołectwem Rudno, które także może samodzielnie stanowić okręg wyborczy.

Ustawodawca w art. 417 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego wskazał, że w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jak wynika z art. 417 § 2 zdanie drugie Kodeksu wyborczego tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. jeżeli konieczność taka wynika z zachowania normy przedstawicielstwa, o czym mowa w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, dopuszczalne jest łączenie jednostek pomocniczych gminy lub ich dzielenie w celu utworzenia okręgu wyborczego. Z powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że Kodeks wyborczy przewiduje, jako wyjątek w ściśle określonych w tej ustawie przypadkach, łączenie całych jednostek pomocniczych gminy lub miasta oraz ich dzielenie na dwa lub więcej okręgów wyborczych.

Układ przestrzenny Miasta i Gminy Pelplin, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, jest tego rodzaju, że pozwala na dokonanie takiego podziału, który nie będzie naruszał zasad określonych w art. 417 Kodeksu wyborczego.

Z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie właściwy organ nie dokonał podziału Miasta i Gminy  na okręgi wyborcze w sposób zgodny z prawem,  na podstawie art. 17 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy w Gdańsku I orzekł jak w sentencji

Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie,

2. Radzie Miejskiej w Pelplinie w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I
Marek Jasiński

Załącznik do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I
z dnia 30 maja 2018 r.

Numer okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Obejmujący miasto Pelplin ulice: Dworcowa od nr 13 do nr 27.

1

2

Obejmujący miasto Pelplin ulice: Dworcowa od nr 1 do nr 12, Kopernika , Plac Cukrowni , Wybickiego.

1

3

Obejmujący miasto Pelplin ulice: Aleja Cystersów, Kanonicka, Mestwina, Mickiewicza, Ogród Biskupi, Plac Mariacki, Plac Tumski, Przystań Jana Sobieskiego, Strzelnica, Wybudowanie od nr 1 do nr 14.

1

4

Obejmujący miasto Pelplin ulice: Osiedle Młodych, Plac Grunwaldzki, Sambora, Szkolna, Świerkowa, Klonowa.

1

5

Obejmujący miasto Pelplin ulice: Biskupa Dominika, Czarnieckiego, Dmowskiego, Generała Dąbrowskiego, Generała Hallera, Generała Maczka, Kościuszki, Księdza Pasierba, Marszałka Piłsudskiego, Parkowa, Sportowa.

1

6

Obejmujący miasto Pelplin ulice: Limanowskiego, Starogardzka, Szpitalna, Wigury, Żwirki.

1

7

Obejmujący miasto Pelplin ulice: Asnyka, Broniewskiego, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Księdza Sychty, Księdza Twardowskiego, Kraszewskiego, Plac Wolności, Podgórna, Pólko, Prusa, Reja, Sienkiewicza, Słowackiego, Stefańskiego, Żeromskiego.

1

8

Obejmujący sołectwa: Gręblin, Wielki Garc i Międzyłęż.

1

9

Obejmujący sołectwa: Rudno i Małe Walichnowy.

1

10

Obejmujący sołectwa: Lignowy Szlacheckie i Pomyje.

1

11

Obejmujący sołectwa: Bielawki i Ropuchy.

1

12

Obejmujący sołectwo Rajkowy ulice: Lipowa, Akacjowa od nr 1 do 46, Grabowa, Jaśminowa, Dębowa, Topolowa, Olchowa, Wierzbowa, Orzechowa, Bukowa, Świerkowa, Daglezjowa, Kalinowa.

1

13

Obejmujący sołectwo Rajkowy ulice: Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Modrzewiowa, Bzowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Brzozowa, Cisowa, Jarzębinowa, Jana Pawła II, Akacjowa od nr 47 do 71.

1

14

Obejmujący sołectwo Kulice.

1

15

Obejmujący sołectwa:Janiszewo, Janiszewko i  Rożental.

1

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  01-06-2018 12:17

  Wprowadził:

  Michał Elszkowski

 • Data modyfikacji

  01-06-2018 12:19

  Wprowadził:

  Michał Elszkowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij