POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzierzgoń na okręgi wyborcze

Postanowienie 
Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu Komisarza Wyborczego w  Gdańsku II z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzierzgoń na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) Komisarz Wyborczy w Gdańsku II postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści postanowienia Komisarza Wyborczego w  Gdańsku II z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzierzgoń na okręgi wyborcze:

1) po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu "Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.",

2) w uzasadnieniu zdanie "Od niniejszego postanowienia wyborcom, w liczbie co najmniej 15 oraz Radzie Gminy Stary Dzierzgoń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 5 dni od daty jego doręczenia." zmienia się na "Od niniejszego postanowienia przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej:

1. Wyborcom w liczbie co najmniej 15 w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie,

2. Radzie Gminy Stary Dzierzgoń w terminie 5 dni od daty jego doręczenia.".

§ 2. Postanowienie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń, Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzierzgoń oraz Przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stary Dzierzgoń.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II

Jakub Aleksandrowicz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    30-05-2018 12:19

    Wprowadził:

    Michał Elszkowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij