POSTANOWIENIE NR 157/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 20 października 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sadlinki

Postanowienie Nr 157/2020
Komisarza Wyborczego w Gdańsku II

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sadlinki

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Gdańsku II postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 23 września 2020 r. mandatu radnego wybranego do Rady Gminy Sadlinki w okręgu wyborczym nr 11 z listy nr 13 - KWW DZIAŁAJMY RAZEM, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radnym, którego mandat wygasł jest Wojciech Zdzisław BERENT.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Sadlinki.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku II.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II
Jakub Aleksandrowicz

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    20-10-2020 12:46

    Wprowadził:

    Michał Elszkowski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij