POSTANOWIENIE NR 36/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smętowo Graniczne

Postanowienie NR 36/2021
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Smętowo Graniczne

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 4 sierpnia 2021 r. mandatu radnego wybranego do Rady Gminy Smętowo Graniczne w okręgu wyborczym nr 13 z listy nr 14 - KWW ANITY GALANT, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radnym, którego mandat wygasł jest Jarosław Maciej KRZYŻANOWSKI.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Smętowo Graniczne.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I


Mariusz Nowicki

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    13-08-2021 14:09

    Wprowadził:

    Dominika Guzińska

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij