POSTANOWIENIE NR 62/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubichowo

Postanowienie NR 62/2021
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lubichowo

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 15 listopada 2021 r. mandatu radnej wybranej do Rady Gminy Lubichowo w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 14 - KWW NIEZALEŻNI DLA NAS I DLA NASZYCH DZIECI, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radną, której mandat wygasł jest Monika GÓRNAŚ.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanej, Wojewodzie Pomorskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Lubichowo.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na postanowienie Zainteresowanej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku I (decyduje data złożenia skargi, a nie data jej nadania w urzędzie pocztowym).

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II

Jakub Aleksandrowicz

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  06-12-2021 12:33

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  06-12-2021 12:34

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska

 • Data modyfikacji

  08-12-2021 13:23

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij