Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, przeprowadzonych

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 października 2010 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 20 września 2010 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 12 komitetach wyborczych.
Wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze złożyły sprawozdania w ustawowym terminie.
Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-12 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.
Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych wyborców na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.1)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.2)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1291, z 2004 r. Nr 25, poz. 319 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 , z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 października 2010 r.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 11:27

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij